Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Służba zdrowia - Biuro w Czechach
Home » Życie » Służba zdrowia

Służba zdrowia

Ubezpieczenie zdrowotne w Republice Czeskiej jest obowiązkowe. Są nim obowiązkowo objęte m.in. osoby zatrudnione na terytorium Republiki Czeskiej.

Wysokość stawki ubezpieczenia zdrowotnego wynosi w przypadku pracowników 13,5% wynagrodzenia brutto (4,5% opłaca pracownik a 9% pracodawca). Jednym z praw pracownika jest wybór zakładu ubezpieczenia zdrowotnego do którego będą odprowadzane składki. Pracownicy mogą w tym przypadku wybierać pomiędzy dziewięcioma funkcjonującymi w Czechach zakładami ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku podjęcia pracy przez pracownika obowiązek zarejestrowania go w zakładzie ubezpieczeniowym spoczywa na pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek dopełnienia tego obowiązku w terminie 8 dni roboczych od dnia zatrudnienia pracownika. Na pracodawcy ciąży również obowiązek późniejszego odprowadzania całej składki związanej z ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika.
Osoby samozatrudniające się odprowadzają składkę zdrowotną we własnym zakresie. Więcej informacji w przypadku osób prowadzących własną działalność można znaleźć w zakładce firma w Czechach.

Zakres świadczeń refundowanych ze składek ubezpieczenia zdrowotnego

Całkowicie darmowe są:

– podstawowe (niezbędne) badania lekarskie oraz zabiegi medyczne,

– podstawowe leki i materiały opatrunkowe.

Należy pamiętać o tym, że w RCz obowiązuje opłata  (tzw. regulační poplatek). Opłata ta jest niezależna od opłacanego ubezpieczenia zdrowotnego.

Rodzaje opłat:

– 30 Kč za wizytę u lekarza (opłata jest pobierana po wizycie u lekarza pierwszego kontaktu i u specjalisty);


– 100 Kč za dzień pobytu w szpitalu lub sanatorium. Dzień przyjęcia jak i dzień wypisania ze szpitala liczone są każde jako jeden dzień pobytu w szpitalu. Poza nagłymi przypadkami lekarz musi wypisać skierowanie do szpitala;


– 90 Kč za wizytę w ambulatorium; dyżurującym oddziale specjalistycznym w godz. 17.00 do 7.00 w dni powszednie, soboty, niedziele i święta; wizytę domową lekarza dyżurującego;


– 30 Kč za wydanie każdego przepisanego na recepcie leku (nie pobiera się opłat za leki nierefundowane i dostępne bez recepty).

Wspomniane opłaty nie są pobierane w przypadku dzieci do 18 roku życia.
Z opłat zwolnieni są również najubożsi oraz osoby, które leczą się przymusowo.
Opieka dentystyczna jest refundowana jedynie w części. Darmowe są jedynie tańsze wersje wypełnień oraz podstawowe zabiegi dentystyczne. Szczepienia obowiązkowe są refundowane. Za szczepienia dobrowolne (np. szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym) trzeba płacić.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest tzw. zaświadczenie ubezpieczonego (průkaz pojištěnce). Dokument ten należy pokazać podczas wizyty u lekarza. Należy podkreślić, że osoby ubezpieczone w Czechach otrzymują automatycznie.

W odróżnieniu od osób ubezpieczonych w Polsce, osoby ubezpieczone w Czechach dysponują kartą EKUZ przez cały okres ubezpieczenia.

Zwolnienie lekarskie (nemocenská znana także jako neschopenká)
W przypadku choroby należy o niej niezwłocznie poinformować pracodawcę, bo to na nim ciąży obowiązek powiadomienia o zwolnieniu lekarskim ubezpieczyciela.
W RCz obowiązuje zasada, że w przypadku pierwszych 3 dni zwolnienia lekarskiego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku zwolnień powyżej 3 dni sytuacja przedstawia się następująco: od czwartego do czternastego dnia płaci pracodawca (w tym czasie należy się 80% wynagrodzenia). Po 14 dniach chorobowego wynagrodzenie osoby chorej finansuje ubezpieczyciel (w tym przypadku wypłacane jest 60% wynagrodzenia). Maksymalna długość finansowania chorobowego przez ubezpieczyciela to 380 dni.
Druki zwolnienia składają się z 5 różnokolorowych formularzy:

– część z żółtym paskiem informująca o rozpoczęciu zwolnienia lekarskiego jest przeznaczona dla chorego. Tą część należy mieć przy sobie podczas każdej wizyty kontrolnej u lekarza;

– część bez paska – przesyłana jest do zakładu ubezpieczeń społecznych

– część z paskiem niebieskim informuje pracodawcę o rozpoczęciu zwolnienia przez pracownika;

– dwie części z czerwonym paskiem. Pierwsza z nich (decyzja o tymczasowej niezdolności do pracy) jest przeznaczona dla ubezpieczyciela. Tą część otrzymuje pacjent, który przekazuje ją swojemu pracodawcy a ten następnie przesyła dokument do ČSSZ.

Druga część z czerwonym paskiem (spotykana znacznie częściej) jest dokumentem stwierdzającym zakończenie zwolnienia lekarskiego. Ten formularz należy uzupełnić i przekazać pracodawcy.

Ostatnia część (bez paska) to decyzja o zakończeniu chorobowego. Należy ją przesłać do ČSSZ niezwłocznie po powrocie do pracy.

Pogotowie (zdravotnická záchranná služba)


Numer pogotowia w Czechach to 155.

W celu wezwania karetki (sanitka) można dzwonić również na numer alarmowy 112.

Pogotowie ratunkowe znajduje się w każdym większym mieście.

Profilaktyka zdrowia


Praktycznie wszystkie działające na czeskim rynku ubezpieczalnie posiadają własne programy badań prewencyjnych. Bardzo często ubezpieczalnie zachęcają do zdrowego trybu życia za pomocą zniżek na siłownię, ćwiczenia, pływalnie czy zakup artykułów sportowych.

Zapamiętaj !!

– Największą i najpopularniejszą ubezpieczalnią zdrowotną na rynku czeskim jest Všeobecná zdravotní pojišťovna (Powszechna Ubezpieczalnia Zdrowotna). Prawie wszystkie zakłady opieki zdrowotnej mają z nią podpisane kontrakty.

– Czeska służba zdrowia oferuje o wiele więcej darmowych usług niż polska. Poziom oferowanych usług w Czechach jest znacznie wyższy a czas oczekiwania na wizytę u specjalisty/zabieg jest zdecydowanie krótszy.

– W nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer pogotowia – czyli 155.

– Recepta wystawiona w Czechach jest ważna 14 dni.

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History