Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Pobyt w Czechach - Biuro w Czechach
Home » Życie » Pobyt w Czechach

Pobyt w Czechach

Obywatele Unii Europejskiej (w tym Polacy) mają obowiązek zgłoszenia swojego pobytu w przypadku, gdy planują przebywać na terytorium Republiki Czeskiej dłużej niż 30 dni (tzw. „ohlašovací povinnost„). W takim przypadku, w terminie 30 dni od wjazdu na terytorium Czech, należy zgłosić się do właściwej miejscowo ze względu na miejsce pobytu jednostki Policji do spraw cudzoziemców. Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy sytuacji, gdy spoczywa on na osobie, u której zamieszkuje obywatel RP (np. w przypadku mieszkania w hotelu).

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Republiki Czeskiej bez jakiegokolwiek zezwolenia. Zgodnie z prawem europejskim obywatel polski, podczas pobytu w Republice Czeskiej, nie ma obowiązku posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. Z praktycznego punktu widzenia warto jednak mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport, ponieważ dokumenty te mogą być wymagane do potwierdzenia tożsamości lub ze względów bezpieczeństwa.
W przypadku, gdy planuje się pobyt na terytorium Republiki Czeskiej dłuższy niż 3 miesiące można wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia o pobycie tymczasowym.

Pobyt tymczasowy (přechodný pobyt)

Uzyskanie potwierdzenia dotyczącego pobytu tymczasowego nie jest obowiązkowe. Polak, który chce przebywać na terytorium Czech sam wybiera, czy chce uzyskać takie potwierdzenie czy nie.

Potwierdzenie dotyczące pobytu tymczasowego wydaje się na wniosek obywatela UE, który chce przebywać na terytorium Republiki Czeskiej dłużej niż 3 miesiące i nie zagraża bezpieczeństwu kraju, ani nie naruszył w istotny sposób porządku publicznego.
Wniosek o wydanie potwierdzenia dotyczącego pobytu tymczasowego składa się na odpowiednim formularzu (žádost o potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie).

Do formularza należy dołączyć:

– 1 fotografię,

– zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego (nie jest wymagane w przypadku osób zatrudnionych lub prowadzących firmę na terytorium RCz),

– dokument potwierdzający posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium RCz.

Te same załączniki składa się w przypadku członków rodziny obywatela RP, którzy również są obywatelami Unii i będą przebywali na terytorium Czech dłużej niż 3 miesiące. Jedyna różnica w załącznikach polega na tym, że zamiast dokumentu potwierdzającego cel pobytu dołącza się dokument potwierdzający przynależność rodzinną.

Wnioski składa się w jednej z placówek policji dla cudzoziemców. Z uwagi na ewentualną konieczność osobistego kontaktu najlepiej jest składać wniosek w oddziale najbliższym miejsca zgłaszanego pobytu.

Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od wszczęcia postępowania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy wnioskodawca jest wzywany (telefonicznie albo pisemnie) do odebrania potwierdzenia dotyczącego pobytu tymczasowego w danej placówce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej.

Wraz z potwierdzeniem obcokrajowiec uzyskuje osobisty numer identyfikacyjny (rodné číslo) odpowiednik naszego numeru PESEL.

Pobyt stały (trvalý pobyt)

Obywatele UE mogą wnioskować o pozwolenie na pobyt stały po 5 latach nieprzerwanego pobytu na terytorium RCz.

Do formularza dołącza się:
– dokument potwierdzający spełnienie warunku 5 lat nieprzerwanego pobytu tymczasowego,
– 2 fotografie,
– dokument potwierdzający posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium RCz.

Wszystkie składane powinny zostać sporządzone w języku czeskim lub przetłumaczone na język czeski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty nie mogą być starsze niż 180 dni.

Członkowie rodziny obywatela innego kraju członkowskiego UE mogą ubiegać się o stały pobyt na terytorium RCz po 2 latach nieprzerwanego pobytu w Republice Czeskiej. W przypadku członków rodziny obywatela RP, którzy również są obywatelami Unii i będą przebywali na terytorium Czech dłużej niż 3 miesiące dołącza się te same załączniki. Jedyna różnica w załącznikach polega na tym, że zamiast dokumentu potwierdzającego cel pobytu dołącza się dokument potwierdzający przynależność rodzinną.

Wnioski o wydanie pozwolenia na pobyt stały są rozpatrywane w ciągu 60 dni od złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy wnioskodawca odbiera pozwolenie osobiście. Ma na to 30 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie.

Uwagi!

Fotografie do dokumentów składanych w Republice Czeskiej najlepiej zrobić u fotografów czeskich. W Polsce wymagane zdjęcia są z profilem lewego ucha w Czechach in face, więc urzędy mogą nie przyjmować polskich fotografii.

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History