Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Szkoły wyższe - Biuro w Czechach
Home » Życie » Edukacja » Szkoły wyższe

Szkoły wyższe

uczelnia Szkolnictwo wyższe jest przeznaczone dla młodzieży od 19 roku życia. W ramach tej formy szkolnictwa można kontynuować naukę w szkołach wyższych lub wyższych szkołach zawodowych.
Naukę w szkole wyższej można podjąć po zdaniu egzaminu maturalnego oraz egzaminów wstępnych na studia (obowiązują w większości szkół wyższych). Studia organizowane w cyklu 3-letnim kończą się uzyskaniem tytułu licencjata (bakalář). Studia 5-letnie są zakończone egzaminem magisterskim. Egzamin magisterski w Czechach jest bardzo trudny a odsetek osób niezdających tego egzaminu jest dość wysoki. Studia doktoranckie trwają z reguły 4 lata.


W Czechach funkcjonują zarówno uczelnie publiczne jak i prywatne. Te pierwsze wciąż cieszą się o wiele lepszą opinią.
 

Rekrutacja

Aby dostać się na studia konieczne jest przedłożenie dyplomu ukończenia szkoły średniej, a na niektóre uczelnie wyższe także zdanie egzaminów wstępnych. Każda z uczelni podaje ważne terminy w procesie rekrutacji oraz spis wymaganych dokumentów.

 

Studiuj w Czechach za darmo

Bezpłatne studia są możliwe na uczelniach państwowych z czeskim językiem wykładowym (wymagany certyfikat znajomości tego języka lub zdanie egzaminu wstępnego z języka czeskiego). Jeśli wybierzesz kierunek z innym językiem wykładowym niż czeski, wówczas studia będą odpłatne.

 

Ośrodki akademickie

Największym ośrodkiem akademickim jest Praga, w której znajduje się aż 7 z ponad 25 państwowych uczelni wyższych, w tym założony w 1348 roku Uniwersytet Karola, najstarszy uniwersytet w Europie Środkowej. Do innych znanych czeskich uczelni wyższych należą Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze. Oprócz uczelni państwowych jest także około 40 uczelni prywatnych, jednak ich prestiż nie jest tak wysoki jak uczelni państwowych.

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History