Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Przedszkole - Biuro w Czechach
Home » Życie » Edukacja » Przedszkole

Przedszkole

przedszkoleW Republice Czeskiej funkcjonują zarówno przedszkola jak i żłobki. Do żłobków uczęszczają dzieci do 3 roku życia, do przedszkoli natomiast (co do zasady) dzieci w wieku od lat trzech do pięciu.

W Czechach istnieją zarówno przedszkola prywatne jak i publiczne. Te pierwsze są jednak wciąż o wiele mniej popularne. Zapisanie dziecka do placówki edukacji przedszkolnej nie jest obowiązkowe.

Procedura zapisania dziecka do przedszkola została uregulowana w tzw. ustawie szkolnej. Zapisanie następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku do dyrektora przedszkola (żłobka). Złożenie wniosku nie wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłat. Dyrektor przedszkola (żłobka) publicznego ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w terminie 30 dni od jego złożenia. Od decyzji dyrektora przedszkola (żłobka) publicznego można wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do właściwego miejscowo urzędu krajskiego.

Edukacja przedszkolna dziecka w ostatnim roku poprzedzającym rozpoczęcie edukacji szkolnej jest w Czechach bezpłatna w przypadku przedszkoli, dla których organem założycielskim jest państwo, kraj (region), gmina lub związek gmin.

Całkowita miesięczna opłata za przedszkole wynosi w przypadku przedszkoli publicznych około 1 000 koron. Przedszkole prywatne to wydatek kilkukrotnie wyższy (7-10 tysięcy koron). Koszt godziny zajęć dodatkowych dla dzieci wynosi z reguły 100-200 koron.

Zapamiętaj !!

– W Czechach istnieje ponad 4 000 placówek przedszkolnych. Szacuje się, że do przedszkola uczęszcza ok. 90% dzieci.

– Zapisy do przedszkola przebiegają na początku każdego roku kalendarzowego.

– Godzina pracy opiekunki do dziecka to koszt w wysokości 100-150 koron w Pradze cena może być większa.

– Przedszkola polskie w Czechach funkcjonują w Pradze oraz na Śląsku Cieszyńskim.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami w jedna grupa przedszkolna może liczyć dwadzieścioro dzieci. W szczególnych przypadkach (po uzyskaniu organu prowadzącego) dyrektor placówki może podjąć decyzję o zwiększeniu liczebności grupy do 24 dzieci.

– Dzieci poniżej 3 roku życia mogą być przyjęte do przedszkola jedynie w szczególnych przypadkach.

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History