Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Edukacja szkolna - Biuro w Czechach
Home » Życie » Edukacja » Edukacja szkolna

Edukacja szkolna

szkolaEdukacja szkolna w systemie szkolnictwa publicznego jest bezpłatna. Ceny szkół prywatnych wahają się z reguły od 5 do 10 tysięcy koron za semestr. Zasady funkcjonowania szkół w Czechach są podobne do obowiązujących w Polsce. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry – letni i zimowy. Wakacje letnie trwają od końca czerwca do początku września. Jedna lekcja trwa 45 minut. Najważniejsza różnica (z perspektywy relacji uczeń-rodzić) dotyczy stopni. Czeska „jedynka” to najlepszy stopień jaki można uzyskać. Piątka z kolei odpowiada polskiej ocenie niedostatecznej.

Szkoły w Republice Czeskiej dzielą się na:

1. Szkoły podstawowe (základni škola).

2. Szkoły ponadpodstawowe.

Szkoły podstawowe

Obowiązek szkolny dotyczy dzieci w wieku od 6 do 14 lat i trwa 9 lat (szkoły podstawowe). Do szkoły ponadpodstawowej uczęszcza młodzież w wieku od 15 do 18 lat. Edukacja w szkole ponadpodstawowej może trwać od 1 roku do 4 lat (z reguły trwa 3-4 lata). Zajęcia pozalekcyjne w szkołach są z reguły bezpłatne lub związane z koniecznością wniesienia bardzo niskiej opłaty.

Szkoły ponadpodstawowe

W ramach edukacji ponadpodstawowej możemy wyróżnić:

– szkoły średnie ze świadectwem ukończenia szkoły zawodowej i tzw. listem czeladniczym (výuční list) – tutaj edukacja trwa 2-3 lata (zazwyczaj 3 lata),

– szkoły średnie zakończone egzaminem maturalnym (z reguły czteroletnie), w tym gimnazja (gymnázia) – odpowiedniki polskich liceów ogólnokształcących oraz średnie szkoły przemysłowe (střední průmyslové školy) – odpowiedniki techników w Polsce. Wyjątkiem od powyższej reguły jest tzw. gimnazjum wieloletnie (víceleté gymnázium), w którym nauka trwa 6 lat.

Niedawno w Republice Czeskiej weszła w życie nowa forma przeprowadzania egzaminów maturalnych. Egzamin maturalny w nowej formie składa się z części szkolnej oraz egzaminu państwowego.

Edukacja specjalna

Edukacja specjalna jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo, a także dla młodych ludzi z wadami wymowy, młodzieży sprawiającej kłopoty wychowawcze, itd. W Czechach funkcjonują specjalne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Specjalne szkoły podstawowe liczą 9 lat (tak jak zwykłe). W szczególnych przypadkach nauka w nich może trwać lat 10. W Republice Czeskiej funkcjonuje ponad 800 szkół specjalnych.

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History