Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Dni wolne - Biuro w Czechach
Home » Życie » Dni wolne

Dni wolne

1 stycznia; Nowy Rok / rocznica powstania Republiki Czech (Den české státnosti) – dzień upamiętniający ostateczny rozdział Czechosłowacji (wówczas Czeskiej i Słowackiej Republiki Federalnej) na niepodległe Republikę Czeską i Republikę Słowacką; także Nowy Rok

Data ruchoma – Wielkanocny poniedziałek (Velikonoční pondělí)

1 maja; Święto Pracy (Svátek práce)

8 maja; Dzień oswobodzenia od faszyzmu (Den vítězství) – w innych krajach, zwłaszcza w Rosji i byłych republikach radzieckich, obchodzony 9 maja jako Dzień Zwycięstwa. Upamiętnia kapitulację III Rzeszy.

5 lipca; Dzień apostołów słowiańskich, Cyryla i Metodego (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) –  dzień ten upamiętnia rozpoczęcie przez przybyłych z Konstantynopola misjonarzy Cyryla i Metodego misji chrystianizacyjnej na terenach Moraw i Słowacji (co miało miejsce w 862 roku).

6 lipca, Rocznica śmierci Jana Husa (Den upálení mistra Jana Husa) – rocznica śmierci na stosie, podczas soboru w Konstancji (1415), twórcy husytyzmu, religijnego, ale także politycznego czeskiego ruchu narodowego dążącego do odnowienia życia religijnego jak również wzmocnienia poczucia czeskiej świadomości narodowej. Hus został spalony na stosie jako heretyk, mimo, że król Niemiec i Węgier, Zygmunt Luksemburg, na którego ziemiach odbywał się sobór, zaopatrzył czeskiego teologa i naukowca w list żelazny. Jan Hus uznawany jest po dziś dzień za czeskiego bohatera narodowego, a przez  niektóre kościoły za męczennika (Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej, Kościół Katolicki Mariawitów, Kościół Starokatolicki Mariawitów)

28 września; Dzień czeskiej państwowości (dzień upamiętniający męczeńską śmierć św. Wacława, patrona Czech) (Den české státnosti) – dzień upamiętniający śmierć św. Wacława, księcia Czech, władcy, który rozpoczął proces wzmacniania chrześcijaństwa na ziemiach czeskich (np. poprzez wybudowanie romańskiej rotundy na Hradczanach, której pozostałości do dziś widoczne są na tym praskim wzgórzu, na którym wznoszą się dziś Zamek Królewski i katedra św.Wita) i który po kanonizacji w drugiej połowie XI wieku został patronem Czech i Pragi. Wacław zginął w miejscowości Stara Boleslav z rąk zamachowców nasłanych nań przez jego młodszego brata, Bolesława, który pragnął przejąć władzę po starszym bracie. Imię władcy nosi jeden z najbardziej znanych praskich placów, Plac Wacława, na którym znajduje się konny posąg władcy wykonany przez rzeźbiarza Josefa Myslbeka.

28 października; Dzień odzyskania Niepodległości (Den vzniku samostatného československého státu) – dzień ten upamiętnia powstanie niepodległej Czechosłowacji, która wyodrębniła się z Austro-Węgier po porażce państw centralnych w I wojnie światowej. 28 października do Genewy przybyła czesko słowacka delegacja na czele z Karelem Kramarem, od listopada pierwszym w historii premierem Czechosłowacji oraz Edvardem Benesem, późniejszym prezydentem kraju. Tego samego dnia w Pradze Czechosłowacka Rada Narodowa (Národní výbor československý) na czele z Antoniem Svehlą i Frantiskem Sokoupem ogłosiła deklarację niepodległości, ustawę o powstaniu Czechosłowacji (cz. Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého). Na Placu Wacława odbyła się wówczas ogromna manifestacja patriotyczna, a u stóp konnego pomnika św.Wacława znajdującego się przed Muzeum Narodowym na tym placu pisarz Alois Jirasek przeczytał tłumnie zgromadzonym prażanom wspomnianą ustawę.

17 listopada, Dzień walki o wolność i demokrację (Den boje za svobodu a demokracii) – dzień ten upamiętnia studenckie manifestacje, jakie miały miejsce 17 listopada 1989 roku w Czechach, przede wszystkim na praskim Placu Wacława, podczas których studenci wyrażali swój sprzeciw wobec komunistycznej władzy. Dzień ten uchodzi za początek tzw. „aksamitnej rewolucji”, okresu przemian ustrojowych, który doprowadził do powstania dwóch niepodległych państw, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Datę manifestacji studenci wybrali nieprzypadkowo, nawiązując do wydarzeń z jesieni 1939 roku; otóż 28 października tego roku prascy studenci zorganizowali manifestację upamiętniającą 21. rocznicę powstania Czechosłowacji (państwo to zostało oficjalnie powołane do życia 28 października 1918 roku) chcąc w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec niemieckiej okupacji. Niemcy otworzyli ogień do protestującej, wskutek czego zginął student medycyny, Jan Opletal. Jego pogrzeb, który odbył się 15 listopada, przerodził się w dużą manifestację patriotyczną. SS rozbiło jednak pochód i dokonało licznych aresztowań, a czeskie wyższe uczelnie zostały zamknięte. To w nawiązaniu do tych wydarzeń 17 listopada 1989 czescy studenci (głównie w Pradze) wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko totalitarnemu reżimowi. Dziś 17 listopada to święto zarówno w Czechach, jak i na Słowacji.

24 grudnia – Wigilia(Štědrý den)

25 grudnia – Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (1. svátek vánoční)

26 grudnia – Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (2. svátek vánoční)

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History