Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
biuro w Czechach
Home » firma Czechy » ZUS jakiemu ustawodawstwu podlegamy?

ZUS jakiemu ustawodawstwu podlegamy?

W związku z licznymi pytaniami, gdzie opłaca się składki ZUS prowadząc działalność w Czechach i posiadając zatrudnienie np. w Polsce w tym także na zlecenie czy umowę o dzieło lub w przypadku dwóch działalności gospodarczych postaram się przybliżyć jak to wygląda zgodnie z przepisami.

Podstawową zasadą jest to jeśli prowadzisz działalność lub masz zatrudnienie na terenie państw Unii Europejskiej podlegasz zabezpieczeniu społecznemu tylko w jednym państwie.

Państwo w którym podlega się ubezpieczeniu społecznemu ustala się na podstawie przepisów rozporządzeń unijnych.

Zasada miejsca wykonywania pracy

Jeśli prowadzisz działalność na własny rachunek w państwie członkowskim, to powinieneś podlegać przepisom z zakresu zabezpieczenia społecznego obowiązującym w tym państwie. Nie ma w tym przypadku znaczenia, w którym państwie mieszkasz, ani też w którym państwie zarejestrowałeś działalność gospodarczą.
Czyli jak zarejestrujemy działalność gospodarczą na terenie Czech i jest to jedyne źródło naszych dochodów, płacimy ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami w Czechach.
Podstawa prawna: art. 11 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004.

Wyjątek

Osoby normalnie prowadzące działalność na własny rachunek w Polsce mogą skorzystać z wyjątku od zasady miejsca wykonywania pracy, jeśli oczywiście ktoś chciałby z niego skorzystać. Jeżeli jesteś osobą prowadzącą od pewnego czasu działalność na własny rachunek w kraju i postanowisz, że przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące będziesz ją prowadził na terytorium innego państwa członkowskiego, nadal możesz być ubezpieczony w Polsce. Abyś mógł skorzystać z tego wyjątkowego uregulowania, musisz spełnić konieczne warunki, to jest:
• przede wszystkim musisz prowadzić działalność na własny rachunek w Polsce przez okres co najmniej 2 miesięcy przed przeniesieniem tej działalności za granicę;
• prowadzenie działalności powinno być udokumentowane fakturami, rachunkami lub umowami;
• dodatkowo powinieneś w całym okresie wykonywania działalności za granicą utrzymywać w kraju infrastrukturę niezbędną do jej podjęcia po powrocie do kraju.
Jeśli planujesz czasowo przenieść działalność do jednego z państw członkowskich, to przenoszona działalność musi mieć podobny charakter do tej, którą wykonujesz w Polsce.

Działalność na własny rachunek prowadzona w dwóch lub kilku państwach

Jeżeli mieszkasz w Polsce i jednocześnie prowadzisz działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich, będziesz podlegać zabezpieczeniu społecznemu w państwie zamieszkania, jeżeli wykonujesz w tym państwie znaczącą część tej działalności. Aby określić, czy prowadzisz działalność na własny rachunek w znaczącym stopniu w państwie zamieszkania, należy uwzględnić takie kryteria jak: obrót, czas pracy, liczbę świadczonych usług i / lub dochód. Jeżeli w trakcie przeprowadzania ogólnej oceny okaże się, że co najmniej 25% wskazanych powyżej kryteriów spełniasz w państwie zamieszkania, to w tym państwie będziesz podlegał zabezpieczeniu społecznemu.
Jeśli mieszkasz w Polsce i prowadzisz działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich jednocześnie, ale nie wykonujesz w Polsce znaczącej części działalności, to będziesz podlegał zabezpieczeniu społecznemu w tym państwie, w którym znajduje się centrum zainteresowań dla tej działalności. Określa się je biorąc między innymi pod uwagę wszystkie aspekty prowadzonej działalności, a zwłaszcza:
• stałe miejsce prowadzenia działalności,
• zwyczajowy charakter lub okres trwania wykonywanej działalności, liczbę świadczonych
• usług oraz zamiar zainteresowanej osoby, który wynika ze wszystkich uwzględnionych okoliczności.

Poza wskazanymi powyżej kryteriami, przy ustalaniu, w którym państwie członkowskim będziesz ubezpieczony, należy również uwzględnić sytuację, jaka prawdopodobnie może mieć miejsce w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Przeszła działalność również może zostać wzięta pod uwagę, o ile przedstawia ona wystarczająco wiarygodny obraz działalności.
W tym wypadku należy wystąpić z pismem do ZUS o określenie, w którym kraju powinno się podlegać ubezpieczeniu. Tutaj dużo zależy od tego jak będzie pismo sformułowane, a także niestety od jednostki ZUS. Może się zdarzyć, że w jednym miejscu uznają tak, a w innym inaczej.
Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004.

Prowadzenie działalności na własny rachunek w jednym państwie i praca najemna w innym kraju

Jeśli prowadzisz działalność na własny rachunek w jednym państwie członkowskim i w tym samym czasie wykonujesz pracę najemną w innym kraju (umowa o pracę, zlecenie, dzieło), to będziesz podlegał ubezpieczeniom społecznym w państwie, w którym wykonujesz pracę najemną.
Gdy masz wątpliwości, które państwo powinieneś podać jako miejsce zamieszkania, powinieneś wziąć pod uwagę następujące kryteria pomocnicze:
• czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich,
• sytuację, w której się znajdujesz, w tym:
• charakter i specyfikę pracy, a w szczególności miejsce, w którym jest ona zazwyczaj wykonywana,
• jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę,
• sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne,
• prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym,
• jeśli jesteś studentem – źródło Twojego dochodu,
• sytuację mieszkaniową – czy ma ona charakter stały,
• państwo członkowskie, które dla celów podatkowych jest uważane za Twoje miejsce zamieszkania.
Z doświadczenia, jeśli masz jakiekolwiek zatrudnienie w tym umowę o dzieło czy zlecenie i przewyższa ono minimalne wynagrodzenie to zawsze będziesz odprowadzać ZUS w Polsce bez znaczenia czy prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Czech.

Pamiętaj

Jeśli nie jesteś pewien gdzie powinieneś płaci składki ZUS możesz wysłać pismo z wnioskiem o ustalenie miejsca płacenia składek. Dużo zależy jak to pismo przygotujesz.
Masz działalność w dwóch krajach, działalność w jednym kraju, a zatrudnienie w drugim jeśli wiesz, że składki będziesz płacić w drugim kraju, bez wystąpienia z pismem o ustalenia miejsca płacenia składek, składasz w swoim kraju druk w Polsce A1 w czterech egzemplarzach. Druk wkrótce będzie do pobrania w zakładce formularze.
Mam nadzieję, że pozwoliło to trochę przybliżyć zasady płacenia ZUS w UE. Jeśli pomimo tego mają Państwo jakieś pytania prosimy o kontakt z naszym biurem. Postaramy się wszystko wyjaśnić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History