Home » firma Czechy » Nowe przepisy dla e-sklepów

Nowe przepisy dla e-sklepów

Nowy kodeks cywilny, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 r.  przyniósł też wiele zmian dla e-sklepów. Najistotniejsze z nich dotyczą obowiązków związanych z wycofaniem się z umowy zakupu przez klienta. Wspominaliśmy o tym kilka dni wcześniej.

Obowiązki informacyjne

Tak jak było do tej pory przed zakupem klient powinien zapoznać się z umową, która musi zawierać informacje o możliwości zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni oraz formularz zwrotu towaru, choć klient nie musi z tego formularza skorzystać, aby dokonać zwrotu.

Z dalszych nowych informacji, które przedsiębiorca musi dostarczyć konsumentowi, to między innymi:

  • Informacje, że w przypadku odstąpienia konsument ponosi koszty zwrotu towarów;
  • Informacje na temat praw wynikających z wadliwego wykonania towarów;
  • Wskazanie obowiązku zapłaty kaucji;
  • Wskazanie warunków postępowania pozasądowego skarg konsumenckich.

Najbardziej istotną zmianą, którą wprowadził kodeks cywilny dla konsumentów jest to, że nowy kodeks wyraźnie wskazuje obowiązek przekazania wszystkich informacji konsumentowi w pełnej formie przed zawarciem umowy. Hiperłącze do warunków umowy, nie wystarczy, dlatego przedsiębiorcy powinni w zasadzie tylko wysyłać je e-mailem z potwierdzeniem zwrotnym otrzymania e-maila.

Odstąpienie od umowy kupna

W dalszym ciągu trwają dyskusje na temat, jak powinno wyglądać zwrot towaru i pieniędzy po odstąpieniu od umowy kupna. Od 1 stycznia e-sklep nie będzie musiał zwracać pieniędzy dopóki nie dostanie towaru zwrotnego od kupującego lub potwierdzenia jego wysłania. Nieprzyjemne konsekwencje może mieć również niedopełnienie warunków informacyjnych przez sprzedawcę, w takim wypadku klient będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu 1 roku i 14 dni. Jakie są główne zmiany w odstąpieniu od umowy:

  • Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni;
  • Jeśli przedsiębiorca nie dopełni warunków informacyjnych, okres odstąpienia jest przedłużony do jednego roku i 14 dni;
  • Konsument zobowiązany jest wysłać towar z powrotem do przedsiębiorcy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy;
  • Przedsiębiorca musi zwrócić środki do konsumenta w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Może to jednak dokonać, kiedy konsument dostarczy towar z powrotem lub wykaże jego wysyłkę;

Konsument ma prawo do zwrotu kosztów wysyłki w najtańszej opcji oferowanej przez sklep (odbiór osobisty nie jest tutaj brany pod uwagę).

Reklamacje

Okres gwarancji zostaje tak jak obecnie 24 miesiące. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru w nowym Kodeksie Cywilnym zostały określone jako „prawo nienależytego wykonania”. Kwestia gwarancji prawnej nie jest do końca jeszcze jasno wyjaśniona, zaleca się sklepom traktowanie konsumentów jak obecnie.

Co czeka e-sklepy

Obecnie e-sklepy muszą dostosować się do nowego Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że zasady i warunki muszą być zmienione zgodnie z jego przepisami.

Nowy Kodeks Cywilny dąży do uniemożliwienia nielegalnych praktyk stosowanych przez e-sklepy wobec konsumentów. Ustawa określa warunki, które są zabronione. Przykładowo, nie  pozwalają przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy bez podania powodu.

W celu ułatwienia dostosowania własnych e-sklepów do nowego Kodeksu Cywilnego w dziale formularze zostały umieszczone przykładowe wzory, które można dostosować do swojego e-sklepu. Można również się skontaktować z naszym biurem, które przygotuje niezbędne formularze pod Państwa sklep.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History