Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
ZUS w Czechach - Biuro w Czechach
Home » Firma w Czechach » ZUS w Czechach

ZUS w Czechach

ZUS_w_czechach

ZUS w Czechach obejmuje:

  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
  • ubezpieczenie chorobowe,
  • państwową politykę zatrudnienia.

Najniższa łączna składka na ubezpieczenie zdrowotne i socjalne dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą w 2014 roku wynosi 3 646 CZK (ok. 560 PLN).

ZUS w Czechach – ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczeniem zdrowotnym w Republice Czeskiej objęte są osoby zatrudnione na terytorium tego kraju na podstawie umowy o pracę, osoby prowadzące działalność zarobkową na zasadach samozatrudnienia, osoby nie posiadające własnych dochodów oraz pracownicy państwowi.

Stawka ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników wynosi 13,5%; z czego 4,5% pobierane jest z wynagrodzenia brutto pracownika, a 9% płaci pracodawca. Podstawą do obliczenia składki jest wynagrodzenie brutto pracownika.

Każdy pracownik ma prawo do wyboru zakładu ubezpieczenia zdrowotnego (w Republice Czeskiej obecnie działa 7 takich zakładów). Pracodawca ma obowiązek zarejestrowania się, jako płatnik składek w zakładzie, w którym pracownik jest zarejestrowany, w terminie do 8 dni od daty zatrudnienia pracownika. Pracodawca zobowiązany jest również do odprowadzania na konto właściwego zakładu całej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a więc 9% za siebie i 4,5% za swego pracownika.

ZUS w Czechach – ubezpieczenie zdrowotne przy działalności gospodarczej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná) płacą składkę do wybranego przez siebie zakładu ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 13,5% od podstawy wymiaru składki, którą stanowi 50% różnicy pomiędzy przychodami z tytułu działalności zarobkowej, a wydatkami na ich osiągniecie i utrzymanie (czyli 6,75% z zysku). Podstawa do obliczenia składki w przypadku osoby samozatrudnionej nie może być niższa od ustawowej podstawy minimalnej oraz wyższa od podstawy maksymalnej, liczonych od średniego wynagrodzenia za rok poprzedni.

Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 1.752 CZK miesięcznie.

Minimalne dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 115 CZK miesięcznie.

ZUS w Czechach – ubezpieczenie socjalne

Pozostałe składniki systemu ubezpieczenia społecznego zwane ogólnie ubezpieczeniem socjalnym obejmują ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie chorobowe oraz państwową politykę zatrudnienia.

Podstawa do obliczenia składek na ubezpieczenie socjalne jest identyczna jak w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. Stawka łączna składki na ubezpieczenie socjalne w 2014 roku dla pracodawcy wynosi 25% lub 26% podstawy, a dla pracownika 6,5%.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego obowiązek naliczania i odprowadzania poszczególnych składek ubezpieczenia socjalnego, ciąży na pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek rejestracji siebie jako płatnika składek oraz swych pracowników w Czeskim Urzędzie Ubezpieczenia Socjalnego (Česká správa sociálního zabezpečení) do 8 dni od daty zatrudnienia pracownika.

ZUS w Czechach – ubezpieczenie socjalne przy działalności gospodarczej

W odróżnieniu od pracowników, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (OSVČ) nie muszą być uczestnikami ubezpieczenia chorobowego. Mają jednak obowiązek płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz politykę zatrudnienia. Łączna obowiązkowa składka osoby samozatrudnionej na ubezpieczenie socjalne wynosi 29,2% podstawy. Minimalna podstawa miesięczna do obliczenia składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 25% średniego wynagrodzenia miesięcznego, a maksymalna 1.242.432 CZK. Oznacza to, że minimalna składka na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne w 2014 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako główną czynność zarobkową wynosi 1.894 CZK miesięcznie.

Zestawienie składek  ZUS w Czechach

Poniższa tabela przedstawia składki na ubezpieczenie zdrowotne i socjalne obowiązujące w Republice Czeskiej w roku 2014

Wyszczególnienie

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie socjalne

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ubezpieczenie chorobowe

Państwowa polityka zatrudnienia

Pracownik

4,5%

6,5%

 

 

6,5%

Pracodawca

9%

21,5%

2,3 % jeżeli pracodawca średniorocznie zatrudnia więcej niż 26 osób

3,3 % jeżeli pracodawca średniorocznie zatrudnia mniej niż 26 osób (§ 7 ustawy)

1,2%

25% lub 26%

Samozatrudniony

13,5%

28%

2,3% dobrowolne

1,2%

29,2%

Osoba bez własnych przychodów

13,5%

 

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History