Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martin37/public_html/biurowczechach.pl/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Dofinansowania dla firm w Czechach - Biuro w Czechach
Home » Firma w Czechach » Dofinansowania dla firm w Czechach

Dofinansowania dla firm w Czechach

Dofinansowania dla firm w Czechach można podzielić jak w każdym kraju europejskim na dwie główne kategorie:

  • dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
  • dofinansowania ze środków krajowych

System dofinansowań w Czechach z Unii Europejskiej jest zbliżony do polskiego.

Zasadnicze zmiany w stosunku do systemu dofinansowań w Polsce:

  • Inny poziom dofinansowań związanych z rozwojem poszczególnych regionów, a tym samym zatwierdzoną mapą pomocy regionalnej;
  • Z programów ogólnokrajowych na inwestycje najczęściej dofinansowywane są projekty o znacznym potencjale innowacyjności.
  • Dla zwykłych przedsiębiorców służą głównie programy regionalne poszczególnych krajów. (system taki jak będzie w perspektywie 2014-2020 w Polsce)
  • Najczęściej system składania wniosków jest uproszczony i składający z dwóch etapów, w pierwszym składa się podstawowe informacje, natomiast po zatwierdzeniu wniosku uzupełnia się o załączniki w tym biznes plan
  • W przypadku programów inwestycyjnych najczęstszymi wskaźnikami, które kwalifikują projekty do dofinansowań są wskaźniki finansowe i zatrudnieniowe.

Z dotacji EU w Czechach mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane lub posiadają oddział na terenie Republiki Czeskiej.

Dofinansowania dla firm w Czechach – pomoc krajowa

Pomoc krajowa rządu czeskiego skierowana jest głównie na pomoc regionom o największym bezrobociu w kraju. Nasze biuro mieści się w takim powiecie o jednym z najwyższych poziomów bezrobocia w Czechach, co powoduje, że firmy zarejestrowane pod naszym adresem mają taką szanse o ubieganie się na skorzystanie z tych środków pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków dla konkretnej pomocy.

W 2014 roku, prowadzone są głównie dwa programy pomocowe.

Na zatrudnienie osób. Firma zatrudniająca nowego pracownika może otrzymać dofinansowanie w wysokości 200 tys. CZK, warunek, że stanowisko musi utrzymać przez 5 kolejnych lat.

Na rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości preferencyjne kredyty na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kredyt oprocentowany na 2% z odroczoną płatnością pół roczną. Preferencyjne warunki to mechanizm zwrotny pomocy de minimis. Kredyt oferowany jest również na start-upy, z tym, że osoba z Polski prowadząca firmę, musi spełnić podstawowy wymóg udzielania kredytu obywatelom spoza kraju czyli przynajmniej 1 rozliczenie roczne złożone w urzędzie finansowym w Czechach.

Poza tym dość popularnym rozwiązaniem są tzw. bony na badania. Bony są wartości około 20 tys zł i finansują zlecenia opracowań naukowych lub potwierdzeń, ekspertyz i innych dokumentów wydawanych przez uczelnie na zlecenie przedsiębiorców. Takie bony na badania są do wykorzystania w dwóch największych ośrodkach badawczych w Czech czyli w Brnie i w Pradze.

Dofinansowania dla firm w Czechach – pomoc unijna

Aktualna perspektywa finansowa na lata 2007 – 2013 dobiega końca. Środki w ramach niej muszą zostać wydatkowane do końca czerwca 2015 roku, a w niektórych programach nawet szybciej. Stąd dofinansowania w tym roku, a raczej w jej pierwszym półroczu jeśli będą ogłaszane to wyłącznie z programów, w których takie środki w krótkim czasie można wydatkować. Są to głównie programy związane z przygotowanie dokumentacji pod ubieganie się o patenty lub certyfikację, a także programy promujące eksport.

My powoli będziemy przedstawiać możliwości w ramach nowej perspektywy na lata 2014 – 2020. Zdać sobie jednak sprawę, że ze względu na skomplikowane procedury związane z akceptacją i przygotowaniem poszczególnych programów, pierwszych naborów należy się spodziewać nie wcześniej niż przełom 2014/2015 roku, a bardziej realnym terminem jest I kwartał 2015 roku.

 W lutym bieżącego roku w Brukseli została zatwierdzona mapa pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 dla Republiki Czeskiej, którą publikujemy poniżej.

mapa_pomocy_regionalnej_czechy_2014-2020

Jak widać z niej poziom pomocy będzie równy dla wszystkich regionów i w podstawowej wersji będzie wynosił 25%. Poziom ten odpowiednio jest zwiększany dla firm średnich o 10 punktów procentowych do 35%, a dla małych i mikro przedsiębiorstw o 20 punktów procentowych do 45%. W związku z tym maksymalny poziom pomocy w ramach pomocy regionalnej jaki mała firma będzie mogła otrzymać to 45%.

Masz pytanie? Wyślij do nas email ! Porazmawiaj z nami !

← Prev Step

Dziękujemy za kontakt. Odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History